KONTAKT:

Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu

Koceľova 15

815 94 Bratislava

SSTN je členom ZSVTS

ZSVTS logo

VTS NEWS

Víťazné video 2015:

Víťazné video 2016: