KONTAKT:

Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu

Koceľova 15

815 94 Bratislava

SSTN je členom ZSVTS

ZSVTS logo

VTS NEWS

Vedec roka 2015